Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van DC Hotels

Voorwaarden en details:

  • Beste prijsgarantie en geen reserveringskosten: er is toeristenbelasting in alle hotels.
  • Gratis afzegging. U kunt tot 18.00 uur annuleren. op de dag van aankomst.
  • Creditcardgarantie is vereist
  • Gratis wifi
  • Gratis afgesloten parkeerplaats


Artikel 1.

Behoudens speciale schriftelijke bepalingen van een bevoegd persoon, zijn de huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verplichtingen van Gosselies Gestion. Deze voorwaarden staan ​​vermeld op de website www.dchotel.be. Hierdoor zijn ze voldoende bekend gemaakt. De stilzwijgende aanvaarding blijkt uit het bezoek aan onze gebouwen of de ontvangst van onze documenten of diensten.

Artikel 2.

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door het management, dat zich het recht voorbehoudt deze te wijzigen.

Artikel 3.

Een factuur wordt alleen naar de klant verzonden als hij hierom vraagt, behalve in gevallen waarin de afgifte van een factuur wettelijk verplicht is. De prijs is contant, netto en zonder korting betaalbaar. In geval van niet-betaling, wordt de prijs automatisch verhoogd met vertragingsrente tegen de conventionele rentevoet van 12% en met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1500 euro per inning. Bovendien maakt elke late betaling van een enkele factuur van Gosselies Gestion het mogelijk om alle services van welke aard dan ook die nog gaande zijn op te schorten. Indien nodig kan Gosselies Gestion een beroep doen op het recht op ontbinding. Deze beslissingen kunnen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden genomen. Alle goederen van de hotelgast die zich in het hotel bevinden, worden bewaard als verdere garanties voor de betaling van de verschuldigde bedragen. Elke klacht over de kwaliteit van de genoten diensten moet binnen 3 dagen na levering worden geformuleerd. Eventuele klachten over de juistheid van de factuur moeten binnen 7 dagen na verzending van de factuur schriftelijk worden geformuleerd.

Artikel 4.

Gosselies Gestion moet, indien zij dit wensen, van rechtswege en zonder rechtvaardiging elke aanvaarding van een bestelling, elke reservering of elke te leveren of in te dienen prestatie indienen voor de volledige of gedeeltelijke betaling van de bedragen die verschuldigd zijn of zullen worden. aan. zelfs in de vorm van een voorschot, een afkorting of een volledige regeling worden ze zelf anticiperend.

Artikel 5.

Het hotel heeft het recht om schade of diefstal veroorzaakt door de klant te innen met de creditcard die door de klant is verstrekt voor een bedrag dat overeenkomt met de schade.

Artikel 6.

Elk geschil valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank in Brussel en, tenzij anders bepaald door de wet, is Belgisch recht van toepassing. We behouden ons het recht voor om bij het ophalen van deze clausule af te zien.

Artikel 7 - annuleringsvoorwaarden via dchotel.be

Standaardprijs (exclusief ontbijt):

Gratis annulering tot 18.00 uur op de dag van aankomst.
Geen betaling nodig vandaag. U betaalt alleen tijdens uw verblijf.
Creditcard alleen als garantie.
Plannen veranderd? In geval van annulering, wijziging of als u niet komt opdagen (no-show) na 18.00 uur op de dag van aankomst, wordt de eerste nacht van de reservering in rekening gebracht.

Standaardprijs (inclusief ontbijt):

Inclusief ontbijt.
Gratis annulering tot 18.00 uur op de dag van aankomst.
Geen betaling nodig vandaag. U betaalt alleen tijdens uw verblijf.
Creditcard alleen als garantie.
Plannen veranderd? In geval van annulering, wijziging of als u niet komt opdagen (no-show) na 18.00 uur op de dag van aankomst, wordt de eerste nacht van de reservering in rekening gebracht.

prepaid:

Reserveer het beste tarief online - alleen hier beschikbaar.
Niet-restitueerbaar: in geval van annulering, wijziging of als u niet komt opdagen (no-show), wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Vooruitbetaling: op elk moment nadat u heeft geboekt, kan het volledige bedrag van de reservering in rekening worden gebracht. Het hotel behoudt zich het recht voor om uw reservering te annuleren als uw creditcard niet werkt.

Artikel 8 - Betalings- en annuleringsvoorwaarden voor groepen:

50% van het totale bedrag moet tussen 3-4 weken voor aankomst van de groep worden betaald.

100% van het totale bedrag moet 3 dagen voor aankomst van de groep worden betaald.

Artikel 9

De klant zal bij het inchecken een creditcard verstrekken, waarvan de details door het betreffende DC Hotel worden overgenomen. Als de klant de betaling niet binnen de overeengekomen periode uitvoert of gebruikmaakt van faciliteiten (bijv. Bar, restaurant, enz.) Die niet zijn aangegeven bij het uitchecken, heeft het hotel het recht om dit alleen via creditcard in mindering te brengen voorwaarde dat het detail van de verklaring aan de klant wordt afgeleverd, hetzij elektronisch of per post. De klant moet in elk geval binnen 8 dagen schriftelijk protest aantekenen tegen de betaling als hij denkt dat deze niet correct is uitgevoerd.

Betalingsvoorwaarden voor bedrijven met een bedrijfscontract:

De betalingstermijn voor een factuur verzonden door DC Hotel is 15 kalenderdagen vanaf de dag waarop de factuur is verzonden.

Afdeling internationaal Vlaanderen
Het Departement van Internationaal Vlaanderen is de bevoegde autoriteit die de vergunning verleent en waar verdere informatie kan worden verkregen over de verordening